Polityka prywatności


Polityka prywatności Sklepu Internetowego KADETECH

1. Wprowadzenie

KADETECH Janusz Kadaj-Lipka z siedzibą w Warszawie - Operator Sklepu Internetowego KADETECH (Operator Sklepu), jako Administrator danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest świadomy zagrożeń wynikających z faktu ich przetwarzania za pośrednictwem sieci Internet. Operator Sklepu oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. W oparciu o przyjęte rozwiązania Operator sprawuje stały nadzór nad procesem przetwarzania danych, ograniczając dostęp Użytkowników do danych tylko w niezbędnym zakresie, udzielając upoważnień podmiotom zewnętrznym tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla niezakłóconego świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i w przypadkach gdy taki obowiązek nakładają przepisy prawa.


2. Gromadzenie danych

Dokonanie rejestracji w Sklepie jest dobrowolne. W celu zarejestrowania Użytkownika wymagane jest podanie następujących danych:
Dla osoby fizycznej dokonującej zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument) - Login (aktywny adres e-mail), Hasło do Konta Użytkownika, Aktywny adres e-mail, Imię i nazwisko, Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), Numer telefonu.
Dla Przedsiębiorców - Login (aktywny adres e-mail), Hasło do Konta Użytkownika, Aktywny adres e-mail, Firma, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), Imię i nazwisko osoby do kontaktu, Numer telefonu.
Podanie pozostałych danych jest możliwe po pierwszym zalogowaniu do systemu i jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz usuwania. 
Użytkownik powinien podać dane zgodne z prawdą. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług na podstawie Regulaminu. 


3. Wykorzystanie pozyskiwanych danych

Zbiór danych Użytkowników zgłoszono do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i wpisano do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem ref. www. 15310712 Administratorem danych jest KADETECH Janusz Kadaj-Lipka z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 175 lok. D, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej o Numerze Identyfikacji Podatkowe NIP 951-127-87-93 i o numerze identyfikacyjnym REGON 011948503.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane, o których mowa w niniejszym dokumencie mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Mogą one zostać również przekazane organom wymiaru sprawiedliwości, w wypadkach określonych w przepisach prawa. 
Pozyskane dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach zarobkowych. Służyć one mogą natomiast do analizy zachowań Użytkowników Sklepu, zbierania danych o Użytkownikach celem personalizacji zawartości strony internetowej, w tym dopasowania reklam i pokrewnych linków, treści wiadomości i innych informacji związanych z korzystaniem z usług Sklepu. Dane te zbierane są automatycznie. Na ich postawie dokonywane będą również badania i analizy mające na celu zachowanie ochronę i udoskonalanie naszych usług oraz opracowywanie nowych funkcjonalności serwisu.
Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy i ocen są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.


4. Kontakt z Użytkownikami Serwisu

Operator Sklepu wykorzystuje podane dane kontaktowe do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych informacji. Przez pojęcie informacje rozumie się treści o charakterze zarówno komercyjnym (np. newsletter, nowości, wewnętrzne promocje, oferty specjalne) jak i nie komercyjnym (np. zmiany w funkcjonowaniu, informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu, itp.). Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze komercyjnym. 
Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do wysłania na podane dane kontaktowe formularzy ankiet, analiz itp. w celu zebrania od Użytkowników danych demograficznych i profilowych (tj. wykształcenie, wiek, zarobki). Podanie danych w ww. formie ma na celu poznanie i dostosowanie Sklepu do potrzeb i wymagań Użytkowników a wypełnienie formularzy jest całkowicie dobrowolne.
Informacje komercyjne są filtrowane w celu ograniczenia ich objętości i wysłane sporadycznie.


5. Zmiany danych osobowych

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania, poprawiania błędnych informacji oraz usuwania na żądanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich zachowanie wymagane jest w związku z wymogami prawa lub gdy chodzi o dane zbierane automatycznie – w takich przypadkach danych nie da się ich zmienić lub usunąć. Zmiana lub usunięcie danych możliwe są po zalogowaniu się do serwisu. 
W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych w sytuacji, gdy uległy one zmianie, Operator Sklepu może wstrzymać świadczenie usług/ zawiesić Konto Użytkownika/ zablokować Konto Użytkownika do czasu aktualizacji danych.
Operator Sklepu może odmówić usunięcia danych Użytkownika, gdy ten nie uregulował swoich należności wobec Operatora Sklepu, a także w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że swoim zachowaniem naruszył Regulamin lub przepisy obowiązującego prawa, a posiadane informacje mogą przyczynić się do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 


6. Wykorzystanie plików cookies

Nasz Sklep może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie plik- z informacją zapisywane przez serwer Operatora Sklepu na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników. Służy również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z naszego serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików „cookie". Zasadniczo nie uniemożliwia to korzystania z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  • Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.7. Zabezpieczenie danych

Operator Sklepu Internetowego KADATECH dokłada wszelkich starań, by pozwolić Użytkownikom na kontrolę udostępnianych informacji, zapewnić ochronę przed ich niepożądanym ujawnieniem lub zniszczeniem, zapobiegając nieupoważnionemu dostępowi osób trzecich. 
Jednocześnie informujemy, że polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronach Sklepu Internetowego KADATECH jest regulowana osobnymi postanowieniami. W związku z tym Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. 


8. Nazwa i adres firmy hostingowej

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie potrzebnym do hostingu Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.kadatech.pl wykonuje na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie Ustawą o ochronie danych osobowych firma Aptus.pl Sp. z o.o. Spółką komandytową z siedzibą w 40-950 Katowice, przy Pl. Grunwaldzki 8-10 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000357183, NIP: 6342345395. 

Współpracujemy z Firmami


Przyjazny Regulamin

Infolinia sklepu:
600 366 766 
22 891 28 37 
sklep@kadetech.pl
Mój koszyk
Ilość0   Wartość0,00 pln Przejdź